Om oss

TRØMBORG SAG & HØVLERI AS

Trømborg Sag & Høvleri AS er en bedrift som ble startet så langt tilbake som i 1933. I de første årene hadde bedriften flere små sagbruk i indre Østfold som leverte råvarer til høvleriet som lå der hvor bedriften er stasjonert i dag.

Etter en tøff start i 30 åra fikk bedriften et oppsving etter krigen. Foruten leveringer i nærmiljøet (Østfold/Akershus), gikk mye av produksjonen av høvlede varer med tog til Bergen og omegn. Behovet for trevarer var jo betydelig i etterkrigstiden, og det var mange som var sysselsatt i produksjonen.

På sekstitallet, etter nedleggelse av Sandesund Sag, fikk bedriften med agenthjelp betydelige leveringer i Sarpsborg og omegn. Mange små og store snekkerfirmaer i den regionen fikk daglige leveringer av trelast og byggevarer fra indre Østfold.

Egenproduksjonen av trelast fortsatte for fullt i 70- og 80-åra. Krav til store investeringer for å effektivisere produksjonen gjorde imidlertid sitt til at sagbruket ble nedlagt i 1999, mens produksjonen ved høvleriet fortsatte frem til 2005.

Kunnskapen om trelast er imidlertid fortsatt høyst levende etter egenproduksjon av trevirke i 3 generasjoner, og bidrar til ekstra fokus på kvalitet ved valg av leverandører.

Gran tre på Hadeland er vår hovedleverandør av ”Byggtre” og kledning. Her er lange/rette lengder og tettvokst virke av god kvalitet nøkkelord, noe som vi vet mange håndverkere setter pris på.

Vi er ikke tilknyttet noen kjeder direkte, men har gode vareavtaler med de fleste leverandører av betydning.